Kom misbruget til livs med en professionel alkoholbehandling

Som pårørende til en misbrugsramt kan man føle stor sorg og afmagt. Det er rigtig svært at se et nært familie medlem, en kær ven, eller en god kollega drive længere og længere ud i afhængighed og misbrug, uden at kunne hjælpe vedkommende. Men det er faktisk din pligt som nærtstående pårørende at hjælpe en misbrugsramt, så godt som du overhovedet kan. Og du kan faktisk mere, end du umiddelbart tror.

Hjælp til alkoholbehandling

Hvis du er indstillet på at gøre en indsats for at hjælpe den misbrugsramte, kan du med fordel kontakte et professionelt misbrugscenter og få råd og vejledning til, hvorledes du skal konfrontere vedkommende med problemet. Dette trin er det aller sværeste – ud over det, at en alkoholiker eller anden form for misbruger af stoffer, spil eller lignende vil benægte sit misbrug over for omverdenen (selv de tætteste venner og nærmeste familie), er vedkommende helt sikkert også verdensmester i at lyve over for sig selv, og vil derfor hårdnakket fastholde, at der ikke er noget problem. Det er vigtigt, at der – i det øjeblik, erkendelsen endelig indtræffer – er tilrettelagt en plan for vejen ud af misbruget. Også her kan et behandlingscenter med speciale inden for alkoholbehandling være behjælpeligt. Du kan for eksempel kigge forbi behandlingscenter Søby Park og læse mere om, hvad et behandlingsforløb, som baserer sig på Minnesota modellen, indebærer.

Minnesota modellen – vejen til større erkendelse og et liv uden misbrug

Kort fortalt er Minnesota modellen en af de metoder, som har størst succes, når det handler om behandling af alkoholisme. Metoden er vidt anvendt over hele verden, og baserer sig på tolv trins programmet, som er kendt fra AA (Anonyme Alkoholikere). Hos Behandlingscenter Søby Park er Minnesota modellen yderligere suppleret med evidensbaserede terapeutiske metoder, som tager udgangspunkt i individet og den bagage, vedkommende måtte have med sig. Læs mere på Behandlingscenter Søby Park